Профилирани ленти
 

Профилираните ленти са специално проектирани за изкачващо транспортиране на дървени частици.
Горното покритие е неплъзгащо се, с профили позволяващи транспорт под ъгъл до 30°.
Профилираните ленти са терпентино устойчиви и запазват своята гъвкавост, дори и при много ниски температури.