Trellex топлоустойчиви ленти
 

Три вида ленти се използват за високотемпературни приложения:

Retardant, High Heat u Termo.

Използват се за транспорт на материали с постоянна температура от 150-190 оС и моментни стойности до 250 оС.

Избора на тип лента зависи от охлаждащите способности на материала, плътността му, както и самия термичен коефициент на лентата.

Retardant се използва за транспорт на материали с постоянна температура до 190 оС и моментни стойности до 250 оС.

Retardant Super е допълнително подсилен с метална вложка. Тя е в горния слой, препазваща каркаса, а и цялата лента от прогаряне. Подходящ е за транспорт на кокс, шлака, клинкер. Има голяма гъвкавост и може да се използва и с барабани с по-малък диаметър.

Retard K u Retard Super K са освен топло и пламъкоустойчиви. Препоръчва се при материали, при които може спонтанно да възникне пламък.
Надлъжна издръжливост на покритието е ≥10,0 N/mm2. Разтегливостта на покритието по дължина е 400%.

HIGH-HEAT се използва за транспорт на материали c висока температура с постоянна стойност до 170оС.
Идеален за използване в коксови фабрики, леярни, фабрики за изсушаване на пясък и баласт, както и циментови фабрики.
Температурата от 170 оС, може да бъде моментно надминавана до 190 оС.
Надлъжна издръжливост на покритието е ≥12,5 N/mm2. Разтегливостта на покритието по дължина е 400%.

Termo се използва за транспорт на материали със средна температура с постоянна стойност до 150оС.
Температурата от 150 оС, може да бъде моментно надминавана до 170 оС.
Надлъжна издръжливост на покритието е ≥20,0 N/mm2. Разтегливост на покритието по дължина – 400%.