Транспортни ленти с текстилна вложка
 

Подсилването се състои от синтетично влакно наречено ЕР. Надлъжните нишки са от полиестер (Е), а напречните от полиамид (Р).

Това осигурява добро съотношение здравина/тегло, добра гъвкавост, малка разтегливост и добра устойчивост на химикали.

Междинния слой от гумено покритие между подсилващите слоеве служи за тяхната добра адхезия, предава и разпределя опъването между слоевете на подсилването, абсорбира и предава ударите.

Покритията са от полимери в зависимост от е предназначението на лентата. Например стирен - бутадин или обикновена гума се използват за абразивна устойчивост, стирен - бутадин, бутил или етилен/пропиленова гума се използва за топло устойчивост, хлоропрен или стирен- бутадинова гума за пламъко устойчивост, хлоропрен или нитрилова гума за масло устойчивост. За изкачващите се ленти се изискват релефни повърхности. Дебелината на слоевете (горен от 2-8 mm u долен от 1-3 mm) зависи от вида на материала и от количеството на подаване.

Ширината на лентата може да бъде в диапазона от 300 до 2400 mm.

Якостта на лентата може да бъде до 3150 N/mm

Намират приложение в циментови и коксови фабрики, стоманени заводи, леярни, електроцентрали, индустрия занимаваща се с химия и торове за транспорт на клинкер, сурови брашна, кокс,шлака, метални късове, пепел, заготовки, сяра и торове и редица други насипни материали.