Специални ленти
 

Лентите за фармацията, хранителната промишленост и електронните компоненти трябва да отговарят на високи критерии за хигиена, сиггурност и надежност. Често трябва да бъдат химически или термично устойчиви. Тези ленти се изготвят от бяла гума, така че замърсяванията да се виждат веднага. Гумата не променя мириса, цвета и вкуса на продуктите.

Клас GA
Бели ленти, за всякакъв ви храни и хранителни продукти, масло и мазно устойчиви

Клас GAN
Съдържат бяла гума хлоропрен – пламъко устойчива и средно масло устойчива

Клас GAК
Използва се при места с риск от експлозия – преработка на захар, зърнени силози. Тази лента е масло и мазно устойчива, пламъко устойчива и антистатична

Клас A
За хранителни продукти несъдържащи масло и мазнини

Клас АQ
Бяла, високо устойчива на износване, използваема за хранителни продукти например сол. Тя е оптимален избор и при изхвърлящи ленти

Химично-устойчива лента “CHEMOPAN”
Използват се за транспорт на химически субстанции. Устойчиви са към агресивни киселини и високо концентрирани химикали. Запазва свойствата си ипри високи температури. Използва се при транспорт на сяра, калиев нитрат, хидрохлорна киселина.

Транспорт на хартиени ролки – PAP W
Горното покритие е специално проектирано и подсилено, като подсилването миже да бъде и с арамид. Слоевете могат да бъдат 3 или 4, съответно якост 1000 и 1250 N/mm, Ширина 400 mm и тегло съответно 8.0 или 9.0 кг/м3.

Ленти при производство на мазилки
Ленти със специални изисквания: Горното покритие е от сива гума, която не оцветява мазилките. Подсилена е със синтетични влакна неподатливи на влага (за разлика от тези подсилени с памук)