Товарачи на кораби и шлепове
 

Metso Minerals проектира и доставя широк спектър от товарни системи за кораби и шлепове.

От товарачи за речни и заливни шлепове, до товарачи за кораби и лайнери, ние доставяме машини, които магат да товарят кораби от порядъка на  150,000 DWT и с капацитет 11,000 тона за час.

Пълначи за кораби

Метсо Минералс доставя центрофужен тип, високоскоростни пълначи, осигуряващи бързо товарене и доброо разпределяне на товара в трюма.

Пълначите на  Metso Minerals се произвеждат в няколко варианта. Три от най-разпространените видове са кабелно поддържащ, монтиран на страла и шлюзен тип. Възможно е изграждането на система спрямо  изискванията на приложението.

Кабелно поддържаните пълначи се използват при материали без прах, позволяващи оператора да остане в трюма. Монтираните на стрела с контрол от палубата, се използват при товарене на разпрашаващи се материали.

Шлюзния тип позволява материала да се доставя от поточна линия или от конвейр.