Вертикални и наклонени транспортьори
 

Metso Minerals (Moers) GmbH, и FLEXOWELL®, се занимават специално с разработването, производството, развитието и дизайна на вертикални и хоризонтални транспортьори.

За транспортиране на насипни материали във вертикална посока, FLEXOWELL е решението, което спестява място и ресурси за всички клонове на индустрията.

FLEXOWELL® лентите представляват напречно стабилизирана, здрава конструкция, осигуряваща перфектна гъвкавост и движение на лентата. В практиката се използват ленти с височина на профилите от 40 до 630 mm.

The FLEXOWELL® може да се проектира да транспортира на практика всякакъв вид насипни материали: от зърно до големи късове руда, от хранителни продукти до шлам, при различни качества на използваната гума.

FLEXOWELL® лентите се произвеждат от 1964 и има над 55 000 инсталации по света.