Lindemann Рязане на скрап
 

Традицията на Lindemann
Базирано на 40 годишен опит в производството на режещи машини и нашата доказана EtaCut технология, ние развиваме машините за рязане на скрап, които позволяват работа с малки до средни количества скрап - до 20 тона/ч.

Продукцията на Lindemann е а качество "Made in Germany"
Metso Lindemann е сертифицирано по ISO 9001 (управление на качеството) и  ISO 14001 (за околната среда).

За развитие на технологията и задоволяване на клиентските изисквания, ние сме реализирали следните решения:

•  Moдерна CAD технология в проектантския отдел.
•  Обсъждане на проектите в отдел хидравличен.
•  Симулация на оборудването и процесите с електротехническия отдел.

Високи изисквания и контрол на качеството