Lindemann преси за балиране на скрап
 

Изминат е дълъг път от производството на първата балираща скрап машина в началото на 20-те години до днешните RAS балиращи машини.
 
Тройните, двойни и единични Lindemann режещи балиращи машини от серия RAS, са най-напредналите машини предлагани на пазара, за балиране на изрезки, листове и тел от феритни и неферитни метални отпадъци, на кубични бали с висока плътност.
 
Те задоволяват всички изисквания в автомобило-строенето, рециклиращите фабрики и фабрики за претопяване.