Сепаратори за неферити Lindemann
 
 
Не-феритните сепаратори използват “сух” процес на сортиране на не-феритните метали от нематалните материали.
 
Lindemann сепараторите се отличават с оптимизиран магнитен поток, получен от ексцентрично разположена магнитна система, променливо полюсна реверсивна система и мултифункционална контролна система.
 
Подходящи са използване при рециклиране на метали, рециклиране на отпадъци, рециклиране на стъклени отпадъци и претопяване на неферитни метали.