Анодни трошачки Lindemann
 

Хидравлично опериращите анодни трошачки на Lindemann са проектирани за ефективно трошене на аноди от алуминиева електролиза, както и изпечени или сурови остатъци от аноди, за тяхното повторно използване в анодни мелници за смилане на въглища.
 
При анодните трошачки на Lindemann износването на частите е сведено до минимум, тъй като трошенето на анодите се извършва без удар или смилане.
 
Освен анодните трошачки Metso Minerals предлага и друго оборудване за алуминиевата промишленост, от типа на шредери, или цялостни шредерни инсталации, инсталации за шлака, трошачки за стружки, балиращи и брикетиращи преси.