Двойна винтова преса Lindemann
 

Те се добавят за превръщане на изходящите от шредера влакна или богати на пластмаси смеси, в сухи формовани брикети.
 
Здравият дизайн и настройващата система базирана на сензорен мониторинг в зависимост от температурата, влагата, скоростта на разтоварване и избутващото налягане, подсигуряват сигурното дезинтегриране, смесване и формоване, дори и на трудно-обработваемите материали.
 
Използват се в шредерни инсталации и при специални рециклиращи процеси.