СR трошачки за отпадъци
 

При специфични приложения на раздробяване и разделяне на отпадъци, Metso Minerals предлага в допълнение на доказалите се чукови мелници, роторни резачки и раздрдобители една интересна възможност, покриваща множеството изисквания при редукцията на материала.

Новата трошачка CR е бавна трпшачка със специална геометрия и комбинация от трошачни елементи.
 
Тя особено полезна при предварително трошене на насипни отпадъци, и други насипни материали в процесите отделящи термични, механични/биологични отпадъци.
 
Иновативните начини на трошене, осигуряват ефективно раздробяване, висока производителност и намаляват износването на частите.