Чукови мелници KHA Lindemann
 

Високо скоростна фрагментация, подходяща за широк спектър от отпадъчни материали, като строителни отпадъци, дървесни части, кора,  и други.

KHA мелниците се отличават с три стъпкова фрагментация, дизайн позволяващ висока производителност и малка зърнометрия, ниско износване и разход на енергия. KHA чуковите мелници се предлагат в стационарен и мобилен вариант.
 
Чуковите мелници KHA се използват в заводите за преработка на маханични и биологични отпадъци.