Баранбанни сита Lindemann
 

Пресяването е най простият начин за разделяне на материала и оптимизиране на процеса. Този процес позволява намаляване на оперативните разходи, първоначалната инвестиция и увеличава качеството на продукта.
 
Metso Minerals предлага широк набор от барабанни сита Lindemann за високачествено пресяване. Те са подходящи за всякакви рециклиращи процеси, вторично сурови и отпадъчни материали.