Облицоване против прах
 

Ние доставяме стандартизирани решения за прахов контрол на сита, питатели, течки и всяко друго оборудване носещо прах. Еластичността на гумата позволява приложение при всеки тип оборудване. Еластичността на гумата осигуява и добро приложение при наличие на вибрации.

Методите на облицоване  позволяват изграждането на конструкция с лесно достъпни отвори за инспекция, плътни уплътнения и осигуряване на дълъг сервизен живот.