Решения за сепарация
 

В зависимост от поведението на минералите, сепарацията се разделя на гравитачна, флотация, магнетизъм или излужване. Metso Minerals предлага решения за обогатяване и набогатяване включително класификация, агитация, флотация, магнитно сепариране, седиментация и филтрация. В допълнение, ние предлагаме и оригинални чертежи и проектиране на сепариращо оборудване от Metso, Svedala, Denver и Salа.