Решения при пиро процесите
 

Пиро процесите се използват за увеличаване на икономическите стойности на рудите, минералите, отпадъците и други материали, чрез промяна на техните механични или химични свойства чрез прибавяне или отделяне на топлина. Metso Minerals предлага инжинерингово обслужване, оборудване и системи за покриване на целия термичен процес, включително сушене и охлаждане, пренос на материали и горене.