Решения за рециклиране
 

Metso Minerals предлага решения за намаляване на рамерите, привеждане в компактно състояние, сортиране и разделяне на метален скрап и издустриални остатъци. под запазената марка Lindemann. Нашите познания и разбиране на специфичните изисквания на рециклиращата индустрия, датират от приблизително 90 годишния опит в рециклирането.