Решения за технология на процесите
 

Технологията на процесите в Metso Minerals има необходимият технически опит (прибл. 40 световно известни експерта в областта), изградена репутация и преставителства в основните страни притежаващи минни ресурси. Нашите методики са изградени на базата на приближаване на системите към изискванията на процесите подкрепиени със задълбочени познания. Тук ще откриете детайлна информация за предлаганите технологии на процесите - Asia Pacific, Оптимизиращи контролни системи, Оптимизирано обслужване и Техническо консултиране. Ние Ви каним да се запознаете с това, което ние правим. Ние считаме, че притежаваме хората, опита, решенията и инструментите за да ви помпогнем да разрешите Вашите проблеми в производството.