Мобилни трошачки LOKOTRACK за кариери

Lokotrack серията обхваща широк спектър от приложения. Изградени от трошачки с висок капацитет, питатели и сита, мобилните инсталации се справят на практика с всеки тип руда и скали.

LT мобилните инсталации работят в близост до земекопните машини и товарачи, така че управлението на процеса е съсредоточено на едно място – повишаване на ефективността и намаляване на разходите и натовареността.

За производство на инертни материали, мобилните инсталации се изпълняват в 2 или 3 фазно трошене. В минната индустрия, мобилните инсталации са оборудвани с LL Nordberg транспортьори и мобилни питателни и транспортни компоненти.