Конусни трошачки серия НР
 

HP конусните трошачки са най-доброто решение в минната индустрия и производството на инертни материали. Те представляват уникална комбинация от скорост на трошене, технология и надежност.

Качества и ползи:

•  Висок капацитет и производителност
•  Високо качество на оборудването
•  Лесна и ефективна поддръжка
•  Гъвкавост на приложенията
•  Лесни за обслужване
•  Дълъг живот на износваемите части