Конусни трошачки серия GP
 

GP трошачките са с олекотена конструкция, ниско тегло и висок капацитет, което ги прави предпочитани както в минната индустрия, така и при производство на инертни материали. GP трошачките биват стационарни или мобилни.

В световен мащаб, в момента работят над 2200 такива трошачки.

Качества и предимства:

•  От вторично до фино трошене
•  Автоматизация на процеса
•  Голям захранващ отвор за приложения на вторично трошене
•  Износваеми части с дълъг живот