Вертикални роторни трошачки Barmac  серия В – една истинска трошачка скала – скала
 

•  За втори, трети и фин стадий на трошене на скали и рециклиране на строителни отпадъци в стационарни и мобилни приложения
•  11 модела
•  Производителност 3 - 2.080 t/h