NORDBERG автоматизация за GP конусна трошачка
 

Качества и предимства:

•  Режими на настройки, контрол на зареждането, ръчни режими
•  Различни възможности на захранване – Ниво А, ниво D, Вкл./Изкл.
•  Безопасен контрол на настройките – мощност, налягане  и температура
• Он-лайн диагностика: аларми, предупредителни съобщения, входно-изходна диагностика предотвратяват възникването на проблеми
•  Компенсация на износването – ръчна калибровка, контактна калибровка
•  Зимен режим
•  Гъвкаво наблюдение