Ролкови сита
 

Ролковите сита са предназначени за отделяне на необходимите частици от по-големите или по-малките фракции.
 
Внимателното пренасяне на частиците от тези сита ги прави приложими при трошливи материали.