NORDBERG мобилни транспортьори

В допълнение към мобилното трошене, Metso Minerals е развило друго направление – на мобилните транспортьори. Мобилните транспортоьри са създадени като свързващо звено между мобилните инсталации за първично трошене и следващите етапи в производството при мините и кариерите.

Тези транспортьори могат да следват първичното устройство (трошачно или трошачно пресевна инсталация) по цялата кариера. Благодарение на високата си мобилност, те могат  да бъдат лесно премествани при взривни работи.

Замествайки извозването на материала с камиони, тези транспортьори намаляват разходите, емисиите на прах и газове.