Верижни транспортьори
 

Верижните транспортьори на Metso Minerals се използват при утаители, филтърни тъкани, котелни бункери или циклони за събиране на летлива пепел. Те транспортират летливата пепел в затворена конструкция, позволяваща прахов и противопожарен контрол.

Нашите верижни транспортьори могат да превозват материали от 8 дo 12 f/минута за складиране и/или изхвърляне с наклон до 35 градуса. Транспортьорите заемат минимално място, съответно с възможност за транспортиране на максимално количество товар.