Потопяеми верижни транспортьори
 

Потопяемите верижни транспортьори на Metso Minerals се използват за събиране  на охлаждане и обезводняване на пепел. Пепелта пада постоянно от котел през разтоварващ бункер, в камера пълна с вода, където пепелта се охлажда и се транспортира за отпадък.

Както при сухите транспортьори, тези машини транспортират материал със скорост от 8 до 12 f/минута и с наклон до 35 градуса. Този наклон позволява оттичането на водата от материала. За по-лесно обслужване, транспортьора е върху ролки за улесняване достъпа до котела.