En-masse транспортьори
 

Този тип ковейри са транспортьори, елеватори и комбинация от транспортьори и елеватори, които представляват стандарт в индустрията.

Предимствата са: Гъвкав дизай, позволяващ една машина да замести няколко конвенционални части като питател, транспортьор и кофъчен елеватор. Могат да бъдат хоризонтални или вертикални, работейки със всякакъв вид свободно течащи насипни материали.

Капацитета им е над 800 t/h осигурен от една единствена машина, при температура на материала до 900 градуса F.