Ролкови транспортьори
 

Ролковите транспортьори на Metso Minerals се използват за разделяне на сурова желязна руда, отстранявайки по –едрите и по-ситните късове.

Причината за използването на ролков транспортьор като сепаратор е нуждата от запазване на формата на късовете руда. Ролковият транспортьор работи внимателно, като подсигурява нужното качество на рудата за по нататъшните процеси.