Профилирани ленти за изкачващ транспорт
 

Elevator лентите за вертикален транспорт на абразивни материали като трошен камък или чакъл, изскват износоустойчива гума. Те също могат да бъдат топло, масло и пламъко устойчиви.

Escort лентите с V фигури или U фигури за транспорт на насипни материали като камъни, пясък, чакъл. Подходящи са за транспорт и на пакетирани материали.

Nasta, Nappula, Ripa, Pyramide – специализирани в пренос на дървени частици.

Рибена кост – насипни материали, кутии, чували. Могат да се чистят с четка. Топло, пламъко, масло или износо устойчиви.

Grip Top – кутии, чували. Направени са от черна(залена, кафява), износоустойчива гума. Релеф против плъзгане. Долната част е подсилена с влакна.

Grip Lift – патентована лента за транспорт на кутии и пакети. Ръбовете са 25 mm високи и на 250 mm разстояние.

Ripro – За пакетирани материали (чували, пакети и др.). Горното покритие е от еластична гума за оптимално сцепление.