Ленти със стоманен корд
 

STR с нормално еластични нишки(Е)
Армирано с стоманени оплетени нишки, напречни полиамидни корди - лека армировка.  Допълнителната армировка може да бъде от полиамид или от стомана.

STX с еластични нишки (Е)
Вида на стоманената оплетка зависи от посочената якост на опън. Тя лежи напречно на лека армировка от полиамид. Възможна е допълнителна армировка от полиамид или стоамна.

STW A с нормално еластични нишки(Е)
Подобно на  STX, но допълнителната армировка е от стомана.Типа на гумата е за стандартна употреба.

STW В с нормално еластични нишки(Е)
Подобно на  STW A, но допълнителните стоманени корди са от двете страни на стоманените  оплетени нишки. Типа на гумата е с висока удароустойчивост.

STW С изкачваща лента с аластични нишки(Е)
Подобно на  STW В, но допълнителните стоманени корди от двете страни на стоманените  нишки са плътно прилепнали към тях. Типа на гумата е стандартна за стъкларска промишленост.