Чистачи за ленти
 

Предварително почистване – Чистача се състои от отделни елементи с автономно движение, в зависимост от позицията на лентата. Произведен е от полиоретан, и има дълъг експлоатационен живот.

Системата е самонатегната към барабана, което осигурява акуратна работа, а върха на чистача се самонаточва, през целия пробег.

Т чистач – Монтира се след предварителния чистач, с цел предотвратяване оставането на фини материали под лентата. При транспорт на фин сух материал, може да се монтира само Т чистача. Състои се от вулканизиран, твърд метал, позволяващ свободно и индивидуално движение на острието.

Раменен чистач – Монтира се веднага зад задвижващата ролка. Състои се от метални пластини свързани с рамо към гумена основа. Елементите се застъпват един с друг и притежават голяма гъвкавост. Използват се при ленти с по-висока температура и по-висока скорост.

Четка – Монтира се под лентата. Състои се от четка и напълно изолиран барабанен мотор, работещ в маслена баня.
Компактно решение за поддръжка на чиста лента и намаляване на разпиляването на материала.