Tочки на зареждане
 

Точката на зареждане е една от най критичните точки от транспортьора, където могат да възникнат множество проблеми. За намаляване на загубите, трябва да се изпълнят някои критерии. Лентата и питателя трябва да са центрирани.

Трябва да се използва облицовка за да държи материала далеч от уплътнението. Краищата на лентата трябва да се поддържат за избягване на провисване, а уплътняващата система трябва да е лесна за настройка.

Компонентите подсигуряващи всичко това са:
Impact Bar
Комбинация от гума и полиоретан, успешно заместваща стандартните ролки в зоната на подаване на материала.

Драстично намалява износването на лентата. Липсата на всякакви подвижни части намалява разходите и времето по поддръжката и обслужването.

Държачи с шарнирно рамо улесняват монтажа на Impact Bars към всеки вид лента. Краищата на лентата са добре поддържани и се осигурява оптималната й работа.

Адаптери  - най ефективния начин за закрепяне на Impact Bars. Проектирани и произведени специално за нуждите на клиента