Уплътняваща система
 

По-голяма част от загубите на материал се получава в зоната на зареждане. Често се сменя скоростта и посоката на материала, което води до образуване на прах. Така че е важно да се постави уплътняваща система, която да събира малките частици, така че да останат на лентата.

Trellex уплътняващите системи са проектирани, така че да не нараняват лентата и да се  настройват лесно.