Пресяване
 
 
Пресяването чрез използване на геометрични форми – греди, тел, окръжности, правоъгълни или квадратни – е най- разпространения метод за контрол на зърнометрията при обработката на инертни материали. Ние предлагаме сита за сухи и мокри приложения и пресевни повърхности за постигане на оптимално качество на крайния продукт.