Автогенни и полуавтогенни мелници
 

Захранващата големина на мелницата се ограничава до максималната големина, която може да бъде транспортирана и вкарана в мелницата.

Мокрото смилане се извършва в шламова среда със съдържание на твърди частици от 50 до 80 %. AG/SAG мелниците могат да извършват същата работа както два или три етапа на трошене и пресяване, прътова мелница и частична или цялата работа на топкова мелница.

AG/SAG мелниците могат да работят в следните вериги:

•  Автогенна мелница (AG) – самостоятелно 
•  AG в затворена верига с трошачка
•  AG с трошачка + топкова мелница 
•  Полуавтогенна мелница (SAG) - Самостоятелно
•  SAG с топкова мелница/VERTIMILLTM (вертикална мелница)

Metso Minerals предлага инжинеринг в разработването и асистирането при избор на правилната верига.