Топкови мелници
 

Смилането на материали във въртяща се мелница, в присъствието на метални топки или други средства датира от ранните години на 1800. През това време , Metso Minerals и предшестващите я фирми MPSI, Sala, Marcy, Hardinge, Kennedy Van Saun (KVS), Denver Equipment, Allis Chalmers, Boliden, Allis, и Dominion Engineering, са проектирали и произвеждали над 8,000 мелници.

Metso топковите мелници с препълване са с размери от порядъка на 5 ft. x 8 ft. с 75 HP до 26 ft. x 41 ft. с 20,000 HP.

Обикновено захранването на топковите мелници на Мetso Minerals е 80% с 1/4" (6 mm или по-финно) за твърди руди и 80% с 1" (25mm или по фино) за меки руди.

Работа
Топковите мелници работят в отворена или затворена верига. Отворените вериги се използват при следните случаи:

•  Има друг етап на смилане след мелницата.
•  Отношението на намаляване е малко.
•  Захранващият материал е вече фин и едно минаване през мелницата е задоволително.
•  Контролът на едрината не е стриктен и е възможно присъствието на по-едри от желаните частици.
•  Където контролът на едрината на крайния продукт е стриктен, се използва метода на затворена верига.

Като цяло мокрото смилане включва:

•  Отворена верига
•  Затворена верига с хидроциклони
•  Затворена верига с вибриращи сита
•  Два стадия на вибриране, използвайки 2 мелници в серия

Приложение 
Топковите мелници се използват за смилане на руда и други материали до 35 mesh или по-финно.