Прътови мелници
 

Подготовката на захранването за топкови мелници или мелници работещи с късове се поема от прътовите мелници  на Metso Minerals. Тези мелници произвеждат еднакви по големина частици, с минимизирано количество на по-финни или по-едри парчета.

Прътовите мелници поемат захранващ материал от порядъка на 2" и произвеждат продукт от порядъка на 5 to 10 mesh при работа в отворена верига. При работа в затворена верига със сито или друго устройство се достига до 35.

Приложения
Прътовите мелници се използват за смилане на руда, въглища и други мокри и сухи приложения. Тези мелници работят най-добре в отворена верига и размери на материала от 4 до 16 mesh и в затворена верига в комбинация със сито или друго устройство и размер на матераила 35 mesh. Прътовите мелници поемат материал от порядъка на 1 1/2” , но най-добре работят с ограничена големина на захранващия материал до 3/4”.

Практиката показва, че материалите които са прекалено влажни за фино трoшене и сухо пресяване се обработват достатъчно добре в прътовите мелници, при правилен избор на облицовката.