Гумено ролкови мелници
 

Гумено ролковите мелници на  Metso се състоят от стандартни компоненти, използвайки топки или пръти като смилащ агент.

Те използват гумени ролки за поддържане на мелницата и за предаване на въртенето.

Разликата от обикновените мелници, ги прави удачни за използване при желязна руда, кварцов пясък, тунгстен карбид, варовик, цинк, както в мокри така и сухи приложения.

Опростена инсталация
Времето за инсталация е бързо, а работата е опростена. Мелницата е монтирана на рамката заводски, което прави монтажа й много лесен. Това трябва да се взема предвид, когато се сравняват икономическите й показатели спрямо останалите мелници. Времето за монтаж на този тип мелници е няколко дни (няколко месеца при лагеруващите мелници).