Стриващи мелници

Стриващите мелници на Metso Minerals се прилагат при смилане на финни и ултра финни изходни продукти от широк спектър на ферометали. Типичен размер на захранващ материал е 30-100um.

Широк спектър от шламови концентрации могат да се прилагат при тези мелници – от 20 до 60% w/w.

Нормалният разход на електроенергия е от порядъка на 20-100 kWhrs/ton, което е много важен показател за финното и ултра финно смилане при ферометалите.

Предимства

•  Работа при отворени вериги
•  Прост механичен дизайн
•  Конкуретни цени
•  Използване на евтини керамични, естествени силициеви или каменни смилащи агенти
•  Няма замърсяване на продукта със стомана
•  Капацитет на работа при непрекъснато максимално натоварване.
•  Ниска скорост на въртене на импелера и плиткото му разположение, обуславят малко износване на страничната облицовка и на самия импелер.