Конични топкови мелници
 

Коничните мелници на Metso Minerals са най-ефективни при размер на захранващия материал под 2"  и замърсяването с желязо не е фактор.

Тези мелници са оразмерени от 2HP до 450HP за мокро смилане и от 2HP до 500HP за сухо смилане.

Частици от различни големини и различни плътности, при завъртането си в конуса се разделят от едрите частици в точката на най-големия диаметър.

Формата на коничната топкова мелница осигурява повишена ефективност при ниски разходи на електроенергия.