Oблицовки за мелници Skega
 

Metso Minerals доставя висококачествени облицовки за мелници, проектирани да увеличават производителността и доходите при обогатителните процеси.

Skega облицовките за мелници постоянно демонстрират своя дълъг експлоатационен период, подобряване на ефективността при смилане и намаляване на разходите в широк обхват на приложения, както при мокри, така и при сухи процеси.

Skega облицовките за мелници биват гумени, стоманени и комбинация между двата материала, използвайки предимствата на всеки материал при всяко конкретно приложение.