Минна индустрия
 

От захранването до разтоварващата система, Skega облицовките за мелници предлагат множество предимства, като намаляване на разходите и по-добра ефективност. От деня на поръчката на облицовката до деня на нейната замяна.