Автогенни и полуавтогенни мелници
 

В автогенните мелници няма смилащи добавки (като топки), докато в полуавтогенните има 10-15% топки с рамер от порядъка на 90-125 mm.

Облицовките в автогенните мелници са полиметални или гумени. При полуавтогенните мелници преобладават стоманените или полиметалните облицовки.