PEBBLE MILL
 

Pebble мелниците не използват стоманени топки, а само непресяти късове руда или извадени директно от първичната автогенна мелница.

Обикновено Pebble мелниците се използват при втори етап на смилане. Най-добрият избор в тези случай е гумената облицовка, освен при магнитните руди, където се използва Orebed облицовка.