Топкови мелници
 

При първичните топкови мелници е трудно да се предложи едновремено икономична облицовка и същевремено висока степен на ефективност, използвайки гумена облицовка. Затова най-добре застъпена в този случай е полиметалната облицовка.