Прътови мелници
 

Прътовите мелници използват стоменен прът като смилащо звено и се използват в първия етап на смилане. Skega облицовките в по-дългите от тези мелници (диаметър над 2 м) се състоят от полиметални облицовки към капаците и гума към центъра на мелницата.

Прътовите мелници, обикновено работят на ниска скорост (под 70% от критичната), но ако скоростта надвиши 72% от критичната, използването на гумена облицовка се ограничава. Цилиндърът може да се облицова с гума, а капаците със стомана. Metso Minerals разполага и с двата типа облицовки.