Вторични топкови мелници
 

Във вторичните топкови мелници, гумената облицовка е широко приета и най-често използвана. В големите вторични топкови мелници, условията са подобни на тези в първичните топкови малници, затова като алтернатива се използва Skega Poly-Met® облицовките.