Вертикални мелници
 

Вертикалните мелници са често използвани при смилане на гасена вар.

Това са енергийно ефективни мелници, при които вертикалната част обикновено се облицова с OREBEDTM магнитна облицовка.

Тази облицовка би надживяла всички други алтернативни облицовки.